Blog

ฝังเข็มรักษาาอาการ ภูมิแพ้ – หอบหืด

ฝังเข็มรักษาอาการภูมิแพ้ – หอบหืด

อีกวิธีที่นิยมใช้เพื่อการรักษาอาการภูมิแพ้กันนั่นก็คือ “การฝังเข็ม”

แพทยจะใช้เข็มเล็กๆปักจุดบริเวณรอบจมูก และแขนขา แล้วทำการกระตุ้นประมาณ 20 นาที

ส่วนใหญ่แล้ว เมื่อคนไข้ได้รับการฝังเข็ม ซึ่งจะเห็นผลการรักษาได้อย่างชัดเจน โดยที่ผู้ป่วยจะจาม คัดจมูกน้อยลง บงคนสามารถลดปริมาณยาที่รับประทานลงไปได้กระทั่งไม่ได้รับประทานยาเลยก็มี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *