เกี่ยวกับคลินิก

แพทย์แผนจีนมาเจีย

โดยแพทย์แผนจีน จบการศึกษาจากเซี๊ยะเหมิน

แพทย์ประจำคลินิก

มาเจียคลินิกประกอบด้วย ทีมแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์แผนจีน

นพ. มนต์ชัย อัศวนพเกียรติ
แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

การศึกษา
หลักสูตรการฝังเข็ม กระทรวงสาธารณสุข
หลักสูตรการฝังเข็ม มหาวิทยาลัยแพทย์เฉิงตู
Cosmetology and diet TCM Beijing China

พจ. มนต์เทพ อัศวนพเกียรติ

การศึกษา
มหาวิทยาลัยการแพทย์จีนเซียะเหมิน
Cosmetology and diet TCM Beijing China